Học lập trình - thiết kế website

Học lập trình VBA trong Access

Học lập trình VBA trong Access (Visual Basic for Applications), rất quan trọng để xây dựng các ứng dụng trong kinh tế từ Access, ngôn ngữ đơn giản, cấu trúc dễ nhớ, nó làm từ động hóa hơn các việc làm lặp đi lặp lại trong Access

Học lập trình VBA trong excel

Học lập trình VBA (Visual Basic for Applications), rất quan trọng để xây dựng các ứng dụng trong kinh tế từ Excel, ngôn ngữ đơn giản, cấu trúc dễ nhớ, nó làm từ động hóa hơn các việc làm lặp đi lặp lại trong excel.

Tìm lại mật khẩu admin Vbb khi bị hack

Tôi có vài website về vbb nhưng lâu lâu có mấy ông hack vào chơi xỏ mình, mổi lần như vậy phải thay đổi lại mật khẩu, nên công việc đầu tiên là vào thay đổi lại mật khẩu rồi tính tiếp

Phân biệt cookie và session

Session dịch là phiên làm việc. Nó là cách đơn giản để lưu trữ 1 biến và khiến biến đó có thể tồn tại từ trang này sang trang khác . Nếu như với các biến thông thường, khi trang web bất kỳ bắt đầu thực thi, biến đó sẽ được cấp phát bộ nhớ, lưu giá trị và thu hồi vùng nhớ sau khi trang kết thúc. Session sẽ khác, nó có thể được tạo ra, tồn tại trên server , có thể xuyên từ trang này sang trang khác, chỉ mất đi khi ta xóa nó hoặc hết tuổi thọ (quá thời gian load dữ liệu hoặc thoát khỏi địa chỉ trang-đóng ứng dụng).

Thiết kế menu ngang bằng HTML và CSS

Cách làm menu ngang băng css và html, đoạn ví dụ này sẽ giúp bạn làm được một thanh menu ngang đẹp

HTML là gì?

HTML hay viết tắt là Hypertext Markup Language-Ngôn ngữ liên kết siêu văn bản, là ngôn ngữ đánh dấu chuẩn dùng lập trình các tài liệu World Wide Web, tài liệu là các tập tin văn bản đơn giản, HTML dùng để trình bày nội dung văn bản dạng web.

Thông tin liên hệ

Zalo 0935 999617

Zalo 0972 13 14 19

Zalo 0945 018 710