Một số hình ảnh về phần mềm in chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

1. Đăng nhập
chung tu khau tru thue thu nhap ca nhan
 
2. Giao diện phần mềm in chứng từ
chung tu khau tru thue thu nhap ca nhan
3. Danh sách lưu trữ nhân viên cần viết chứng từ:
- Có thể thêm trực tiếp vào đây hay nạp vào băng excel
chung tu khau tru thue thu nhap ca nhan
4. Cấu hình thông tin trước khi sử dụng

chung tu khau tru thue thu nhap ca nhan
5. Hũy dữ liệu khi cần

chung tu khau tru thue thu nhap ca nhan
6. Dự phòng dữ liệu

chung tu khau tru thue thu nhap ca nhan
7. Danh sách chứng từ
chung tu khau tru thue thu nhap ca nhan
8. Cập nhật thông tin chứng từ trước khi in
chung tu khau tru thue thu nhap ca nhan
9. In chứng từ
chung tu khau tru thue thu nhap ca nhan
Bài này đã có 1,247,448 lần xem
Thông tin liên hệ

0935 999 617
0934 838497
0972 131419
0945 018 710

 

Skype: nhatthm

Phần mềm in chứng từ thuế thu nhập cá nhân - phan mem in chung tu thue thu nhap ca nhan