Hiện nay thiết kế web không còn hot như xưa, kể từ năm 2002 trở lại đây, một số nguyên nhân:

 

1. Mã nguồn mở rất nhiều, giúp việc làm web rất nhanh, nên chi phí làm web bị giảm.

2. Số lượng người thiết kế web tăng hàng giờ từ các trường công nghệ thông tin.

3. Sự cạnh trang của các công ty nước ngoài vào trong nước.

Làm cho thu nhập từ nghề thiết kế web không còn cao như trước.

 

Nhưng số lượng người thiết kế website hiệu quả rất khó, phải trải qua kinh nghiệm mới có thể làm một website đúng nghĩa.

Một người thiết kế web bình thường họ chỉ chú tâm vào giao diện mà quên đi là website nó phải SEO thật tốt (có khả năng tìm kiếm google tốt) như vậy web đó mới mang lại hiệu quả cho người sở hữu web đó.

Bài viết về công nghệ thông tin khác
Thông tin liên hệ

0935 999 617
0934 838497
0972 131419
0945 018 710

 

Skype: nhatthm