Khóa học Looker Studio Reporting từ A-Z, cung cấp bạn kiến thức nền về xử lỹ dữ liệu cũng như phân tích báo cáo dữ liệu

Hướng dẫn học Looker Studio Reporting từ cơ bản đến nâng cao, kết hợp lập trình Apps Scripts giúp bạn quản trị dữ liệu và tạo báo cáo động phục vụ công việc tốt nhất.

 

 

Looker Studio Reporting làm được cái gì ?

       - Báo cáo
       - Tổng hợp và thống kê dữ liệu


Looker Studio Reporting lấy dữ liệu từ đâu ?
    - Google sheet
    - App Sheet
    - SQL Server 
    - .....

Ví dụ :

         ....


Bài 01: Hướng dẫn làm quen với nguồn dữ liệu trong Looker Studio Reporting

- Chọn cột cần lấy dữ liệu chuyển qua

- Chọn vùng cần lấy dữ liệu chuyển qua

- Cách chọn cột để hiển thi ra bán cáo: có 2 cách.

- Cách sắp xếp hiển thị dữ liệu

- Cách quản lý bộ lọc: chữ, số, ngày

- Thêm trường

- Sử dụng ham if, case

 - Sử dụng phép toán

 

 

- Tao trang hiển thị trong Looker Studio Reporting là gì ?
      - Tại sao phải tạo trang trong Looker Studio Reporting

- Chế độ hiển thị Xem / sửa Looker Studio Reporting

- Sắp xếp

- Nạp lại dữ liệu mới, biết cách thiết lập chế độ nạp mới dữ liệu tự động Studio Reporting

Bài 02: ..

 

Cảm ơn đã xem, đã có 56 lượt xem.
Thông báo:

Học lập trình khác
Tag tìm kiếm:

hoc looker studio reporting

Thông tin liên hệ

Zalo 0935 999617

Zalo 0972 13 14 19