• Học lập trình
  • Macro trong Word là gì ? Macro ứng dụng hiệu quả hay không ?

Macro là những chương trình nhỏ  giúp cho bạn tự động hóa các thao tác lặp đi lặp lại tại file word đang xử lý, thay vì bạn làm đi làm lại rất mất thời gian với những thao tác giống nhau chính vì thế macro ra đời giúp giải quyết vấn đề đó.

macro trong word

Cách tạo, sử dụng Macro trong Word rất đơn giản. Hãy cùng tôi bắt đầu thôi nào!
1. Macro là gì? Ứng dụng của Macro trong Word
Macro là một chương trình nhỏ gồm những đoạn lệnh tự sinh ra hay ta có thể tự viết theo ý muốn để thực hiện những thác tác với trang word cần xử lý.
Ví dụ: Định dạng một đoạn văn bản với font: Times New Roman và size là 30, đậm.
Đây là ví dụ cơ bản để bạn dễ hiểu, ngoài ra macro còn làm những việc phức tạp hơn (hãy cố gắng xem video bên dưới)

2. Một số lệnh trong macro word

' Ghi nội dung ra file word
Selection.TypeText Text:="Nội dung ghi ra màn hình"

' Chữ in đậm
    Selection.Font.Bold = True

'   Nếu đang chữ in đậm thị bỏ, chưa in đậm thì thành chữ in đậm
    Selection.Font.Bold = wdToggle

' Chữ nghiêng
    Selection.Font.Italic = wdToggle
 
' Kích cở chữ

   Selection.Font.Size = 24

' Bôi đen hết văn bản

  Selection.WholeStory

' Đổi tên font

Selection.Font.Name = "Tahoma"


' Tạo một biến
Dim tenbien As Integer
tenbien = InputBox("Input Box", "Nhap vao ...", "NhatThanh.NET")


3. Cách tạo macro
- Cách tạo macro
- Cách thực thi macro
- Cách xem lệnh VB của macro
- Cách xóa macro
- Cách đưa macro vào menu để thực thi nhanh (chú ý chọn thêm icon)


* Ứng dụng thực tế:
    Ví dụ khi làm với word ta thường tạo một bảng có nhiều dòng và cột theo dạng sẵn
    Khi click vào biểu tượng trên menu sẽ hỏi bảng có bao nhiêu dòng và bao nhiều cột
    Sau khi nhập xong sẽ tạo ra bảng với số dòng và cột được nhập.


* Chú ý vấn đề
    Macro security khi copy macro sang máy khác chạy: mở Enable all macro
    File lưa ra phải định dạng có .docm


Xem video click: Cách tạo macro word

Cảm ơn đã xem, đã có 1,681 lượt xem.
Thông báo:

Học lập trình khác
Tag tìm kiếm:

macro trong word la gi ? macro ung dung hieu qua hay khong ?

Thông tin liên hệ

Zalo 0935 999617

Zalo 0972 13 14 19