Cách làm menu ngang băng css và html, đoạn ví dụ này sẽ giúp bạn làm được một thanh menu ngang đẹp

 

 

 <div id="menu">

    <ul>

        <li><a href="#">Trang chủ</a></li>

        <li><a href="#">Giới thiệu</a></li>

        <li><a href="#">Sản phẩm</a></li>

        <li><a href="#">Tin tức</a></li>

        <li><a href="#">Liên hệ</a></li>

    </ul>

    </div>

     

 

CSS:
#menu ul
{
list-style:none;
}
#menu a
{
float:left;
border: 1px solid #FF0000;
display: block;
padding: 10px;
background-color: #99CCFF;
width:100px;
text-align:center;
text-decoration:none;
margin-right:1px;
}
#menu a:hover
{
background-color: #CC3399;
color: #FFFFFF;
text-decoration:underline;
}
Cảm ơn đã xem, đã có 1,057,517 lượt xem.
Thông báo:

Học lập trình khác
Tag tìm kiếm:

thiet ke menu ngay bang html

Thông tin liên hệ

Zalo 0935 999617

Zalo 0972 13 14 19