Google Sheets tương tự như Excel nhưng chạy được trên nền tảng web
Theo định nghĩa từ wiki thì nó là một chương trình bảng tính được bao gồm như một phần của bộ phần mềm văn phòng dựa trên web miễn phí được cung cấp bởi Google trong dịch vụ Google Drive của mình. Dịch vụ này cũng bao gồm Google Docs và Google Slides, một trình xử lý văn bản và chương trình trình bày tương ứng.

Lập trình phểu bán hàng với Google Sheet

Phễu bán hàng là gì? Hướng dẫn cách xây dựng và tạo phễu bán hàng hiệu quả!

Cách tạo Google Sheets và hướng dẫn sử dụng

Học Google Sheets,Cách tạo Google Sheets và hướng dẫn sử dụng

Thông tin liên hệ

Zalo 0935 999617

Zalo 0972 13 14 19