Tài khoản 111 và nghiệp vụ phát sinh hay gặp với tài khoản tiền mặt trong phần mềm kế toán

Tài khoản 111 và nghiệp vụ phát sinh hay gặp với tài khoản tiền mặt trong phần mềm kế toán, bên nợ bên có của tài khoản 111 thể hiện như thế nào.

Kỳ làm việc và số dư kỳ làm việc trong kế toán là gì

Tại sao lại có kỳ làm việc trong kế toán, số dư đầu kỳ và cuối kỳ là gì ?

Có bắt buộc chuyển đổi sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử theo Nghị định 123

Nhật Thành xin được gửi tới quý bạn đọc những nội dung tổng hợp về việc chuyển đổi Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tự in hoặc giấy sang Chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư số 78/TT-BTC…

Không gõ được tiếng việt trong htkkt

Với phần mềm Unikey: Trong cửa sổ làm việc của phần mềm Unikey người sử dụng chọn nút “Mở rộng” sau đó tích chọn vào chức năng “Sử dụng clipboard cho unicode”.

Hạch toán trong công ty dịch vụ tư vấn thiết kế

Cách hạch toán trong công ty làm về dịch vụ tư vấn thiết kế, về cách tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm (trong đó sản phẩm là những hợp đồng thiết kế), bạn có thể tham khảo cách bên dưới, tùy theo mỗi người kết toán mà có thể định khoản khác nhau nhưng phải đúng với cái chung.

Cách kết chuyển thuế gtgt đầu vào và đầu ra

Cách kết chuyển thuế GTGT,  ?? Xin hỏi như sau, bên mình có thuế GTGT đầu vào là 10tr, thuế GTGT đầu ra là 20tr,   Mình định khoản   Nợ 1331: 10tr  Có 3331: 20tr
 

Định khoản cho tài khoản khấu hao 214

Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình tăng, giảm giá trị hao mòn và giá trị hao mòn luỹ kế của các loại TSCĐ và bất động sản (BĐS) đầu tư trong quá trình sử dụng do trích khấu hao TSCĐ, BĐS đầu tư và những khoản tăng, giảm hao mòn khác của TSCĐ, BĐS đầu tư.

Các định khoản cho tài sản cố định 211

Khi mua tài sản cố định về, nguyên giá 120.000.000, VAT 12.000.000, trích khấu hao trong 10 năm, các định khoản bên dưới

Tài khoản 334

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản phải trả và tình hình thanh toán các khoản phải trả cho người lao động của doanh nghiệp về tiền lương, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội và các khoản phải trả khác thuộc về thu nhập của người lao động.

TÀI KHOẢN LƯỠNG TÍNH - NÊN HIỂU VÀ SỬ DỤNG NHƯ THẾ NÀO?

Tài khoản lưỡng tính nên hiểu và sử dụng như thế nào.  Trong quá trình hoạt động, mỗi đơn vị kế toán phát sinh rất nhiều các giao dịch hay còn gọi là nghiệp vụ kinh tế, tài chính.

Kế toán phải trả người bán - Tài khoản 331

Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp cho người bán vật tư, hàng hoá, người cung cấp dịch vụ theo hợp đồng kinh tế đã ký kết. Tài khoản này cũng được dùng để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản nợ phải trả cho người nhận thầu xây lắp chính, phụ.

Định khoản kế toán là gì

Trừ những tài khoản đặt biệt, tài khoản lưỡng tính.. Ta có cách định khoản như sau:
- Tài khoản loại 1;2;6;8: Phát sinh tăng ghi bên Nợ, phát sinh giảm ghi bên Có;
- Tài khoản loại: 3;4;5;7: Ngược lại, Ps tăng ghi bên Có, phát sinh giảm ghi bên Nợ.

Giấy báo nợ, giấy báo có là gì?

Ðề: Giấy báo nợ, giấy báo có là gì? - Khi mình chuyển tiền đi thi NH gửi cho mình giấy báo nợ, số tiền chuyển đi được ghi trong cột nợ của sổ phụ - Khi có tiền về thì Nh báo có số tiền đó được ghi trong cột có của sổ phụ.   Làm nhiều bạn sẽ quen thoi mà

 

Thông tin liên hệ

Zalo 0935 999617

Zalo 0972 13 14 19