• Kế toán
  • Không gõ được tiếng việt trong htkkt

Với phần mềm Unikey: Trong cửa sổ làm việc của phần mềm Unikey người sử dụng chọn nút “Mở rộng” sau đó tích chọn vào chức năng “Sử dụng clipboard cho unicode”.

* Nguyên nhân: do chưa thiết lập đúng định dạng trong phần mềm gõ tiếng Việt.

* Cách xử lý:

- Với phần mềm Unikey: Trong cửa sổ làm việc của phần mềm Unikey người sử dụng chọn nút “Mở rộng” sau đó tích chọn vào chức năng “Sử dụng clipboard cho unicode”.

- Với phần mềm Vietkey: Trong cửa sổ làm việc của phần mềm Unikey người sử dụng chọn tab Bảng mã sau đó tích chọn vào chức năng “Unicode dựng sẵn”.

khong hien thi tieng viet trong htkkt

Như vậy: bạn sẽ gõ được tiếng việt Trong hỗ trợ kê khai thuế

Cảm ơn đã xem, đã có 1,231,799 lượt xem.
Thông báo:

Kế toán khác
Tag tìm kiếm:

khong go duoc tieng viet trong htkkt

Thông tin liên hệ

Zalo 0935 999617

Zalo 0972 13 14 19