.Hướng dẫn Học Access Cơ Bản từ A-Z

Khóa học Access cơ bản, sau khi hoàn thành khóa học bạn sẽ làm được phần mềm ứng dụng theo yêu cầu.

Nếu bạn học chuyên ngành lập trình (Công nghệ thông tin) thì có thể tốn 3-4 năm để làm được một phần mềm, nhưng đối với phần mềm Access giúp bạn làm được một phần mềm trong vòng chỉ từ 1 tuần.


* Tôi là Nhật, với 12 năm kinh nghiệm trong ngành lập trình phần mềm mình đã soạn ra khóa học access cơ bản giúp bạn làm phần mềm nhanh nhất.

[Tôi đã làm phần mềm cho những ai ?]

 Thông tin về khóa học Microsoft Access

+ Đặc biệt: @ 1 kèm 1.
+ Ai chia sẽ kiến thức cho bạn: tôi là Nhật 12 năm kinh nghiệm trong nghề làm phần mềm cho các công ty trong và ngoài nước
         Cick xem tham khảo tiểu sử.

+ Thời gian học 8 buổi.
+ Cách thức học: google met , teamveew, zoom ...
+ Chi phí: 2.5 tr

Cách để đăng ký khóa học Microsoft Access


* Bạn có thể liên hệ trực tiếp qua qua số điện thoại, Mr Nhật 0935999617(Zalo)


** Danh sách các video học access cơ bản, bạn có thể tham khảo trước khóa học:

Giải đề thi môn Microsoft Access

Hướng dẫn giải đề thi môn Microsoft Access

Make sure that the path name is spelled correctly and that you are connected to the server on which the file resides. (Error 3044)

Make sure that the path name is spelled correctly and that you are connected to the server on which the file resides. (Error 3044)

Query trong Access là gì

Query trong Access là gì, tại sao query lại quan trong khi làm phần mềm bằng access

Một table có nhiều khóa chính được hay không ?

Một table trong access có nhiều khóa chính được hay không, khóa chính còn gọi PRIMARY KEY

Giải thích A-Z các tính năng trong Relationships Access

Giới thiệu các tính năng cấu hình khi tạo relationships trong access như thế nào, các check Enforce Referential integrity, Cascade update related fields, Cascade delete related fields.

Cách tạo Relationships trong Access

Cách tạo Relationships trong Access còn gọi là sơ đồ liên kết dữ liệu trong Microsoft Access như thế nào ?

Cột số điện thoại có kiểu số hay kiểu chữ khi thiết kế table trong Access

Cột số điện thoại khi làm phần mềm bằng Access chúng ta thiết kế kiểu số hay kiểu chữ, và chọn kiểu dữ liệu nào trong Access để tối ưu nhất

Có nên đặt tiếng việt cho tên cột khi thiết kế table trong Access

Có nên đặt tiếng việt cho tên cột khi thiết kế table trong Access, để trả lời được câu hỏi bạn cần biết ưu và nhược của đăt tên cột bằng tiếng việt

Kiểu dữ liệu Attachment trong Access là gì

Kiểu dữ liệu Attachment trong Access là gì, ứng dụng làm phần mềm thực tế Access hiệu quả như thế nào

Allow Zero Length trong Access

Ý nghĩa Allow Zero Length trong thiết kế table của Access

Bài 15: Cách tạo danh sách đổ xuống trong Access

Hướng dẫn cách tạo danh sách đổ xuống trong Access, ứng dụng làm phần mềm quản lý doanh nghiệp.

Bài 14 - Cột số tiền trong hóa đơn bán hàng khi làm phần mềm Access chọn kiểu nào phù hợp

Cột số tiền trong phần mềm bán hàng chọn kiểu nào phù hợp khi lập trình phần mềm bán hàng.

Bài 13: Kiểu dữ liệu YES / NO được ứng dụng trong trường hợp nào khi làm phần mềm bằng Access

Kiểu Yes/No trong Access có gì hay, và nên ứng dụng kiểu YES/NO khi nào, khi làm phần mềm bằng Access

Bài 12: Cách tạo khóa chính kiểu GUIDs trong Access

Cách tạo khóa chính kiểu GUIDs trong Access còn gọi là mã định danh duy nhất toàn cầu

Bài 11: Kiểu dữ liệu OLE Object trong Access

Kiểu dữ liệu OLE Object trong Access là gì, ứng dụng trong các trường hợp nào khi viết phần mềm Accees

Bài 09 - Kiểu AutoNumber là gì, khi nào sử dụng kiểu AutoNumber trong Access

Kiểu AutoNumber là một số tự động sinh ra, có thể là tăng lên 1 hay ngẫu nhiên, được ứng dụng rất nhiều trong Access.

Bài 08 - Tại sao phải sử dụng Relationships trong Access

Tại sao phải sử dụng Relationships trong Access, dùng Relationships trong Access có lợi gì mà Microsoft phải đưa chức năng này vào phần mềm Access.

Bài 05 - CÁCH TẠO TIÊU ĐỀ CỘT TRONG TABLE ACCESS

Tại sao phải tạo CAPTION cột cho bảng trong Access?

Bài 04 - Cách tạo Table thủ công trong Access

Là cách tạo table thủ công nhưng có nhiều tính năng tùy chọn trong Access

Bài 03 - Cách tạo Table tự động trong Access

 Cách tạo Table tự động trong Access là cách tạo nhanh với sự trợ giúp của access.

Bài 02 - CÁC ĐỐI TƯỢNG CẦN NGHIÊN CỨU TRONG ACCESS

Khi tìm hiểu về Access nhanh, bạn cần biết các đối tượng cần nghiên cứu khi làm phần mềm bằng Access là Table,Query,Form, Report

Bài 01 - Tại sao phải biết Access và cách mở Microsoft Access

Làm phần mềm trong vòng 24h, chỉ có Access, đó là lý do tại sao bạn cần học access.

Thông tin liên hệ

Zalo 0935 999617

Zalo 0972 13 14 19