Hướng dẫn Học Access Cơ Bản từ A-Z
Bài 09 - Kiểu AutoNumber là gì, khi nào sử dụng kiểu AutoNumber trong Access

Kiểu AutoNumber là một số tự động sinh ra, có thể là tăng lên 1 hay ngẫu nhiên, được ứng dụng rất nhiều trong Access.

Bài 08 - Tại sao phải sử dụng Relationships trong Access

Tại sao phải sử dụng Relationships trong Access, dùng Relationships trong Access có lợi gì mà Microsoft phải đưa chức năng này vào phần mềm Access.

Bài 05 - CÁCH TẠO TIÊU ĐỀ CỘT TRONG TABLE ACCESS

Tại sao phải tạo CAPTION cột cho bảng trong Access?

Bài 04 - Cách tạo Table thủ công trong Access

Là cách tạo table thủ công nhưng có nhiều tính năng tùy chọn trong Access

Bài 03 - Cách tạo Table tự động trong Access

 Cách tạo Table tự động trong Access là cách tạo nhanh với sự trợ giúp của access.

Bài 01 - Tại sao phải biết Access và cách mở Microsoft Access

Làm phần mềm trong vòng 24h, chỉ có Access, đó là lý do tại sao bạn cần học access.

Thông tin liên hệ

Zalo 0935 999617

Zalo 0972 13 14 19