Chuẩn bị môi trường để học thiết kế web

Bài 01: Trước khi học thiết kế web bạn cần chuẩn bị môi trường cơ bản để thực hành

Tạo trang web đơn giản nhất để hiển thị nội dung câu xin chào

Bài 02: Bắt đầu làm một bài ví dụ để hiểu về web

Cài đặt phần mềm Dreamweaver

Hướng dẫn cách cài đặt phần mềm Dreamweaver

Thông tin liên hệ

Zalo 0935 999617

Zalo 0972 13 14 19