• Phần mềm
  • Phần mềm tự động điều khiển máy tính

Phần mềm tự động điều khiển máy tính là phần mềm giúp bạn làm những công việc lặp đi lặp lại thường xuyên, như tự động viết bình luận youtube ...

Mục lục phần mềm điều khiển máy tính theo lệnh:
A. Chức năng phần mềm điều khiển máy tính tự động
B. Giao diện phần mềm điều khiển máy tính tự động
C. Hướng dẫn sử dụng phần mềm điều khiến máy tính tự động
I. Cách tạo macro thủ công để điều khiển máy tính
  1. Cách tạo macro
  2. Quản lý danh sách macro đã tạo
II. Cách lập trình lệnh macro để điều khiển máy tính theo lệnh chỉ định
  1. Cách nhóm lệnh
  2. Cách lập trình tạo lệnh để thực thi máy tính
  3. Khai báo biến để lưu trữ khi chạy lệnh macro
  4. Tạo nội dung ngẫu nhiên khi chạy macro có sử dụng nhập liệu

III. Hẹn giờ chạy lệnh
IV. Tạo lệnh điều khiển máy tính từ điện thoại
==============================================

A. Chức năng phần mềm điều khiển máy tính tự động

Là phần mềm tự động điều khiển máy tính theo lệnh được lập trình sẵn rất đơn giản, giúp bạn thực hiện những công việc lặp đi lặp lại thường xuyên hằng ngày.
 - Giúp bạn giải quyết được các thao tác máy tính lặp đi lặp lại mà bạn tốn khá nhiều thời gian cho công việc này
         Ví dụ: Nó giúp bạn sao chép (copy) file hay gởi mail báo cáo cho xếp của bạn một cách tự động vào cuối ngày.
 - Tự dộng nhập liệu theo nội dung được lập trình sẵn với chế độ ngẫu nhiên.
 - Tự động viết bình luận youtube, facebook với chế độ ngẫu nhiên về nội dung và ngẫu nhiều thời gian thực hiện.
 - Ra lệnh thực hiện từ điện thoại.
 

phần mềm điều khiển máy tính tự động

 

B. Giao diện phần mềm điều khiển máy tính tự động

phan mem dieu khien may tinh tu dong

 

 Giao diện dùng để lập trình lệnh macro thực thi máy tính

phan mem dieu khien may tinh tu dong

 

C. Hướng dẫn sử dụng phần mềm điều khiển máy tính tự động

* Có 2 cách điều khiển máy tính tự động:
   Tạo macro ghi lại hành động và cách 2 là tạo lệnh để điều khiển.

CI. Cách tạo macro thủ công để điều khiển máy tính
  1. Cách tạo macro
  2. Quản lý danh sách macro đã tạo

CII. Cách lập trình lệnh macro để điều khiển máy tính theo lệnh chỉ định

 * Cách này sẽ linh hoạt hơn cách vì ta có thể thay đổi lệnh trong các hành động điều khiển chi tiết của macro
  1. Cách nhóm lệnh
  2. Cách lập trình tạo lệnh để thực thi máy tính
  3. Khai báo biến để lưu trữ khi chạy lệnh macro
  4. Tạo nội dung ngẫu nhiên khi chạy macro có sử dụng nhập liệu .

Các ví dụ:
   Gởi mail tự động bằng phần mềm điều khiển máy tính qua lệnh.

 

D. Chức năng khác

- Hẹn giờ chạy lệnh
- Tạo lệnh điều khiển máy tính từ điện thoại


 

Cảm ơn đã xem, đã có 2,489 lượt xem.
Phần mềm khác
Tag tìm kiếm:

phan mem tu dong dieu khien may tinh

Thông tin liên hệ

Zalo 0935 999617

Zalo 0972 13 14 19