Quản lý chi tiết thông tin về người lao động như: Mã số nhân viên, ngày sinh, nơi sinh, giới tính, sổ bảo hiểm, địa chỉ, điện thoại, chỗ ở hiện nay, đơn vị công tác, chức danh công tác, chức danh nghề....

1. CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ

Thông tin về hồ sơ lý lịch: 
 • Quản lý chi tiết thông tin về người lao động như: Mã số nhân viên, ngày sinh, nơi sinh, giới tính, sổ bảo hiểm, địa chỉ, điện thoại, chỗ ở hiện nay, đơn vị công tác, chức danh công tác, chức danh nghề....

 • Quản lý chi tiết thông tin về quan hệ gia đình.

 • Quản lý chi tiết về  trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, tin học, chính trị.

 • Quản lý việc lưu trữ hồ sơ của người lao động.

 • Quản lý chi tiết quá trình công tác của người lao động trước khi vào công ty cho đến thời gian hiện tại.

 • Theo dõi quá trình khen thưởng, kỷ luật.

 • Theo dõi quá trình diễn biến lương của người lao động. 

Thông tin về hợp đồng lao động: 
 • Quản lý chi tiết về hợp đồng lao động giữa công ty với người lao động: Hợp đồng thử việc, tập việc, hợp đồng chính thức có xác định thời hạn, không xác định thời hạn.

 • Theo dõi gia hạn hợp đồng.

 • Theo dõi lưu trữ hồ sơ khi người lao động nghỉ việc, tạm hoãn hợp đồng.

 Thông tin về đào tạo: 
 • Lập kế hoạch và theo dõi thực hiện kế hoạch đào tạo cho đội ngũ cán bộ nhân viên của công ty.

 • Theo dõi quá trình đào tạo, chi phí thực hiện công tác đào tạo.

 • Theo dõi việc tạm ứng và thanh toán chi phí đào tạo của từng nhân viên.

Thông tin về tuyển dụng lao động:
 • Quản lý chi tiết hồ sơ ứng viên dự tuyển.

 • Theo dõi chi tiết nội dung quá trình phỏng vấn các ứng viên.

 • Khi ứng viên được tuyển dụng, hồ sơ ứng viên sẽ được cập nhật vào hồ sơ nhân viên chính thức của công ty một cách tự động, không phải nhập liệu nhiều lần. 

Thông tin về điều chuyển lao động:  
 • Theo dõi quá trình điều chuyển nhân sự trong  nội bộ công ty. 

 • Theo dõi được tại thời điểm bất kỳ truy vấn nhân viên đang ở phòng ban nào.

 Thông tin quản lý các chính sách cho người lao động:

 • Hỗ trợ công tác theo dõi quyền lợi của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

 • Theo dõi chế độ nghỉ phép, nghỉ dưỡng sức, ốm đau, thai sản.

2. Chức năng quản lý tiền lương
Các thông số đầu vào cho các công thức tính lương như: mức lương tối thiểu theo thang bảng lương của nhà nước, tiền ăn trưa, ăn ca, lương hưởng khi tham gia học tập, đào tạo dài ngày, mức lương được hưởng khi làm thêm ngoài giờ, các hệ số điều chỉnh lương căn cứ vào kết quả kinh doanh của tháng tính lương...sẽ được quản lý tập trung thống nhất cho các khối trả lương. Dễ dàng thay đổi, điều chỉnh phù hợp với chính sách quản lý lao động và trả lương của doanh nghiệp theo từng thời kỳ.
Quản lý tiền lương cho lao động gián tiếp:
 • Áp dụng tính lương cho các nhân viên văn phòng làm việc theo giờ hành chính.

 • Cập nhật ngày công thực tế làm việc, ngày nghỉ phép, nghỉ ốm, đi học

 • Chương trình tự động tính các khoản lương, thưởng ...

Quản lý  tiền lương cho lao động hưởng lương khoán doanh thu:  

 • Áp dụng cho các bộ phận hưởng lương theo tỷ lệ doanh thu do thực hiện hiệu quả trong công tác sản xuất kinh doanh.

 • Cập nhật doanh thu phân bổ theo từng bộ phận.

 • Cập nhật ngày công thực tế làm việc, ngày nghỉ phép, nghỉ ốm, đi học.

 • Chương trình tự động tính toán và phân bổ các khoản lương, thưởng theo hệ số hưởng lương doanh thu của từng nhân viên.

Quản lý  tiền lương cho lao động hưởng lương khoán sản phẩm:

 • Áp dụng cho các bộ phận hưởng lương theo chế độ khoán sản phẩm.

 • Cập nhật giá trị tiền lương được hưởng căn cứ theo số lượng và đơn giá của sản phẩm hoàn thành đã thực hiện được của từng bộ phận.

 • Cập nhật ngày công thực tế làm việc, ngày nghỉ phép, nghỉ ốm, đi học.

 • Chương trình tự động tính toán và phân bổ các khoản lương, thưởng theo hệ số công việc của từng nhân viên.

Quản lý  tiền lương cho lao động trực tiếp

 • Áp dụng cho các bộ phận trực tiếp sản xuất, hưởng lương theo kết quả hoàn thành trong từng công đoạn sản xuất.

 • Cập nhật số lượng công đoạn đã hoàn thành cho từng nhân viên.

 • Cập nhật ngày nghỉ phép, nghỉ ốm, đi học.

 • Chương trình tự động tính toán và phân bổ các khoản lương, thưởng theo số lượng và đơn giá công đoạn tiền lương cho từng nhân viên.

Quản lý  tiền lương cho bộ phận chỉ đạo sản xuất:

 • Áp dụng cho các bộ phận chỉ đạo, các chức danh quản lý trong dây chuyền sản xuất.

 • Cập nhật giá trị thanh toán tiền lương của bộ phân sản xuất.

 • Cập nhật ngày công thực tế làm việc, ngày nghỉ phép, nghỉ ốm, đi học.

 • Chương trình tự động tính toán và phân bổ các khoản lương, thưởng theo tỷ lệ hưởng lương và hệ số công việc của từng nhân viên.

Cảm ơn đã xem, đã có 1,265,005 lượt xem.
Phần mềm khác
Thông tin liên hệ

Zalo 0935 999617

Zalo 0972 13 14 19