• Phần mềm
  • Phần mềm quản lý bán hàng sắt thép

Phần mềm quản lý bán hàng chuyên cho công ty kinh doanh sắt thép, quản lý tồn kho, công nợ phải thu, phải trả của khách hàng

Các phân hệ chính:

1. Quản lý danh mục khách hàng

2. Quản lý danh mục hàng hóa

3. Quản lý phiếu nhập hàng

4. Quản lý Bán hàng - in đơn hàng

5. Quảng lý công nợ - phải thu - phải trả

6. Tồn kho

 Sử dụng 2 đơn vị tính cho mổi hàng hóa

Một số hình ảnh chức năng:

 

 

 

 

Giá: 4.950.000 triệu, mọi chi tiết xin liên hệ 0934.838497 - 0972.131419 để được cài đặt dùng thử phần mềm.

Cảm ơn đã xem, đã có 1,265,115 lượt xem.
Phần mềm khác
Thông tin liên hệ

Zalo 0935 999617

Zalo 0972 13 14 19