Phần mềm kế toán, là sản phẩm của được phát triển bởi tập thể Nhật Thành, đáp ứng được các nghiệp vụ kế toán của doanh nghiệp, có kết hợp in hóa đơn gía trị gia tăng trong phần mềm.

 Phần mềm kế toán

phan mem ke toan Các phần mềm chính của phần mềm kế toán:

  • Phân hệ Kế toán tiền mặt
  • Phân hệ Kế toán ngân hàng
  • Phân hệ Kế toán công nợ
  • Kế toán thuế VAT
  • Kế toán kho vật tư hàng hóa
  • Kế toán tài sản cố định (TSCĐ)
  • Kế toán thành sản xuất
  • Kế toán tổng hợp, lập sổ kế toán, báo cáo tài chính báo cáo quản trị

phan mem ke toan tai Da Nang
 
Có kết hợp in hóa đơn giá trị gia tăng

phan mem ke toan in hoa don

 Tính toàn diện: Tuân thủ các quy định về kế toán. Đầy đủ các phân hệ phù hợp với các phần hành kế toán trong doanh nghiệp. Kết nối dữ liệu của các bộ phận trong doanh nghiệp, cập nhật phiếu nhập, phiếu xuất, ở phòng vật tư, hóa đơn ở phòng tiêu thụ cuối cùng kiểm tra tổng hợp lên dữ liệu chung. Chạy mạng đa người dùng, bảo mật và phân quyền chi tiết với từng người sử dụng đến từng chức năng, thao tác.

 Hệ thống mở: Mềm dẻo, linh hoạt để có thể điều chỉnh không chỉ phù hợp với yêu cầu hiện tại của doanh nghiệp mà còn sẵn sàng cho các yêu cầu của sự phát triển trong tương lai và sự biến động khách quan của chính sách, chế độ kế toán tài chính của nhà nước.

Giá: 3.500.000 vnđ

Cài đặt tận nơi tại Đà Nẵng

Hãy liên hệ ngày với chúng tôi !

 

Nhật Thành, công ty chuyên cung cấp phần mềm kế toán tại Đà Nẵng, Quảng Nam

Cảm ơn đã xem, đã có 1,264,790 lượt xem.
Phần mềm khác
Tag tìm kiếm:

Phan mem ke toan

Thông tin liên hệ

Zalo 0935 999617

Zalo 0972 13 14 19