Mổi lần in >1000 hóa đơn, Áp dụng cho công ty có nhiều đơn vị con - Các đơn vị con chỉ cần cập nhật từ file Excel - Sau đó hằng tháng mang đến công ty chính và nạp vào phần mềm, Phần mềm có thể chạy với máy đơn hay mạng Lan

1. Mổi lần in >1000 hóa đơn 

2. Áp dụng cho công ty có nhiều đơn vị con - Các đơn vị con chỉ cần cập nhật từ file Excel - Sau đó hằng tháng mang đến công ty chính và nạp vào phần mềm 
3. Phần mềm có thể chạy với máy đơn hay mạng Lan
 
DANH SÁCH CÁC HÌNH ẢNH TRONG PHẦN MỀM IN HÓA ĐƠN NƯỚC
 
* Mẫu hóa đơn nước
phan mem in hoa don nuoc

* Danh sách đơn vị (hệ thống nước)

phan mem in hoa don nuoc

* Danh sách khách hàng mà công ty nước quản lý

phan mem in hoa don nuoc

phan mem in hoa don nuoc

phan mem in hoa don nuoc

phan mem in hoa don nuoc

 

Mọi thông tin xin liên hệ chúng tôi sẽ gởi báo giá cũng nhu phần mềm in hóa đơn nước demo.

 0972.131419

 Tham khảo chi tiết tại website: https://phanmeminhoadon.com/phan-mem-in-hoa-don-tien-nuoc

Cảm ơn đã xem, đã có 1,265,081 lượt xem.
Phần mềm khác
Tag tìm kiếm:

phan mem in hoa don tien nuoc

Thông tin liên hệ

Zalo 0935 999617

Zalo 0972 13 14 19