Học lập trình VBA trong Access (Visual Basic for Applications), rất quan trọng để xây dựng các ứng dụng trong kinh tế từ Access, ngôn ngữ đơn giản, cấu trúc dễ nhớ, nó làm từ động hóa hơn các việc làm lặp đi lặp lại trong Access

Học lập trình VBA trong access (Visual Basic for Applications), rất quan trọng để xây dựng các ứng dụng trong kinh tế từ Excel, ngôn ngữ đơn giản, cấu trúc dễ nhớ, nó làm từ động hóa hơn các việc làm lặp đi lặp lại tronAccess.

 

* Học VBA Access
 

hoc lap trinh vba trong access
Nhớ đăng ký kênh youtube học vba accees nếu hay nha, các bạn có thể yêu cầu mình làm video hướng dẫn theo yêu cầu
► Donate MOMO: 0935999617 ( Nhật )Thời gian học: 8 buổi

1. Cách dùng biến, hàm.
2. Mệnh đề if, select.
3. Sử dụng sự kiện cho các đối tượng trong form Access
4. Các hàm vba kết nối với Database Access.


CLICK ĐỂ XEM KÊNH HỌC ACCESS CƠ BẢN

CLICK ĐỂ XEM KÊNH HỌC VBA ACCESS A-Z

"

Bài 01: Lập trình với Microsoft Access và VBA Access - NT Software

Bài 01: Lập trình với Microsoft Access và VBA Access - NT Software

 

" "

Bài 02: Lập trình với Microsoft Access và VBA Access - NT Software

Bài 02: Lập trình với Microsoft Access và VBA Access - NT Software

 

" "

Bài 03: Lập trình với Microsoft Access và VBA Access - NT Software

Bài 03: Lập trình với Microsoft Access và VBA Access - NT Software

 

" "

Bài 04: Tính tổng hai số - VBA Access

Bài 04: Tính tổng hai số - VBA Access

 

" "

Bài 05 - Lập trình Ghép họ và tên Access VBA

Bài 05 - Lập trình Ghép họ và tên Access VBA

 

" "

Bài 06 - Sử dụng thuộc tính cho các điều khiển trong Microsoft Access

Bài 06 - Sử dụng thuộc tính cho các điều khiển trong Microsoft Access

 

" "

Bài 07: CHỨC NĂNG CÁC ĐIỀU KHIỂN HAY DÙNG TRONG MICROSOFT ACCESS

Bài 07: CHỨC NĂNG CÁC ĐIỀU KHIỂN HAY DÙNG TRONG MICROSOFT ACCESS

 

" "

Bài 08: LỆNH VBA XUẤT NỘI DUNG RA ĐIỀU KHIỂN

Bài 08: LỆNH VBA XUẤT NỘI DUNG RA ĐIỀU KHIỂN

 

" "

Bài 09: THÊM LỆNH VBA VÀO SỰ KIỆN CHO CÁC ĐIỀU KHIỂN - MICROSOFT ACCESS VBA

Bài 09: THÊM LỆNH VBA VÀO SỰ KIỆN CHO CÁC ĐIỀU KHIỂN - MICROSOFT ACCESS VBA

 

" "

bài 10: BIẾN TRONG VBA ACCESS - Học Microsoft Access

bài 10: BIẾN TRONG VBA ACCESS - Học Microsoft Access

 

" "

Bài 11: HÀM IF TRONG VBA ACCESS - MICROSOFT ACCESS

Bài 11: HÀM IF TRONG VBA ACCESS - MICROSOFT ACCESS

 

" "

Bài 12: Kết hợp hàm if với msgbox trong vba access

Bài 12: Kết hợp hàm if với msgbox trong vba access

 

* Đăng ký học online về khóa học lập trình VBA Access
+ Chi phí: 3.5 tr / 1 tháng
+ Học 1 tuần 2 buổi, 1 buổi 1.5 giờ, thời gian 2 bên xếp ngày học phù hợp.
+ Tổng thời gian học tùy vào năng lực và mục tiêu sau khi học của bạn.
        Mục tiêu học để hiểu lập trình VBA Access thời gian học tầm 1 - 2 tháng.
        Mục tiêu làm phần mềm ứng dụng thời gian học tầm 3 - 6 tháng.
+ Cách thức học: học qua google met , teamveew, zoom ...
+ Nộp học phí chia làm 2 đợt trong 1 tháng
       * Đợt 1 bắt đầu học.
       * Đợt 2 bắt đầu ngày đầu tiên tuần thứ 2 của tháng học.  Liên hệ Mr Nhật 0935999617 để đăng ký học.

Nội dung khóa học:
1. Biến trong VBA
2. Kết nối  giữa biến và Form
3. Nối chuỗi trong VBA
4. Lệnh RunSQL
     + Sử dụng SQL insert, update, delete
     + Lệnh nối chuổi SQL
5. Đối tượng DAO Access

6. Module VBA
7. Class Module VBA


 * Trong điều kiện học viên chưa chuẩn bị đủ học phí có thể thanh toán trước 200k (trước buổi học) sau đó thanh toán tiếp số tiền còn lại, khóa học chỉ bắt đầu khi học viên đã nộp học phí.

Cách thanh toán học phí khóa học lập trình VBA Access:

   Cách 1: thanh toán qua số tk tài khoản ngân hàng:

     Số tài khoản: 0041000706010 - VietcomBank Đà Nẵng
      (Chi nhánh VietcomBank TP Đà Nẵng)
      Tên tài khoản: Trần Hồng Mỹ Nhật
   Cách 2: Thanh toán qua momo: 0935999617  
   Chú ý: Nội dung chuyển khoản:
Tên học viên

 

Cảm ơn đã xem, đã có 294,655 lượt xem.
Thông báo:

phần mềm bán hàng

Học lập trình khác
Tag tìm kiếm:

hoc lap trinh VBA trong access

Thông tin liên hệ

Zalo 0935 999617

Zalo 0972 13 14 19