Khóa học SQL Server cở bản từ A-Z dành chỉ người đi làm, học SQL Server để quản trị dữ liệu của công ty.

Khóa học SQL Server cơ bản từ A-Z dành cho người đi làm

Khóa học SQL Server cơ bản

 

 

Thông tin về khóa học online SQL Server

+ Đặc biệt: @ 1 kèm 1.
+ Học 1 tuần 2 buổi ( 1 buổi 1 giờ ), thời gian học viên chủ động sắp xếp.
+ Thời gian học 1,5 tháng.
+ Cách thức học: học qua google met , teamveew, zoom ...
+ Ai chia sẽ kiến thức cho bạn: tôi là Nhật 12 năm kinh nghiệm trong nghề làm phần mềm cho các công ty trong và ngoài nước
         Cick xem tham khảo tiểu sử.

+ Chi phí: 3.5 tr
+ Nộp học phí chia làm 2 đợt trong 1 tháng
       * Đợt 1 bắt đầu học.
       * Đợt 2 bắt đầu ngày đầu tiên tuần thứ 2 của tháng học.

 

Cách để đăng ký khóa học SQL Server


* Bạn có thể liên hệ trực tiếp qua qua số điện thoại, Mr Nhật 0935999617(Zalo)

Nội dung khóa học SQL Server

Khóa học SQL Server PRO

(Quản trị cơ sỡ dữ liệu)
2005 – 2023
MỤC LỤC
1. Cài đặt SQL Server
    - Services
    - Manager Studio
2. Tạo cơ sỡ dữ liệu
- Tạo
     * lưu file ở đâu ?
    - Backup (lưu dự phòng dữ liệu)
    - Nạp lại file vào SQL
        - Restore
        - Attach
        * phân biệt  ?
    - Thêm
        - Detach (gỡ bỏ dữ liệu ra máy chủ)
        - Shrink (nén dữ liệu, gỡ bõ dữ liệu thừa)
        - Generate Script
        - Lệnh Use [TenDB] , kích hoạt DB để xử lý code SQL
3. Thiết kế table
    - Các kiểu cột dữ liệu
    - Khóa chính
    - Mặc định giá trị cho cột
4. Lệnh lệnh Query
  * Tạo 1 câu lệnh sql lưu thành file
  * Cách nhóm lệnh cần biết
    - Câu lệnh Select SQL Cơ bản
    - Sử dụng Where
        Có ngày
    - Like
    - Order by   
    - Join
    - Min, Max, Count
    - Group by
    - Distinct
    - Insert, Update, Delete
5. View
6. Tạo Relationship
7. Programmability
    - Cursor
                     * Tại sao không dùng câu lệnh Select, mà sử dụng curso ?
         * Tại sao dân lập trình hay nói “Sử dụng Cursor hay chậm”

    - Stored Procedures
        Có sử dụng tham số truyền vào
    - Function
        - trả về 1 giá trị
        - trả về 1 table

    Áp dụng thực tế triển khai phần mềm:
-    Backup và restore là tất cả các proce , function sẽ tự động có
-    Khi nâng cấp phần mềm:phần mềm cho nhiều người dùng

8. Kết hợp SQL với Office
    - Code VBA Excel
    - Code VBA Access

 

 

 

khóa học SQL server miễn phí

1. SQL Server là gì

  SQL Server là một phần mềm dùng để quản lý lưu trữ dữ liệu, truy xuất dữ liệu.
  SQL viết tắt là Structured Query Language
  SQL server hay còn được gọi là Microsoft SQL Server. Là phần mềm đã được phát triển bởi Microsoft. 
 Được nhiều công ty trên toàn thế giới ứng dụng như Microsoft, Samsung , Apple .. 

 

2. SQL Server có gì hay hơn Excel và Access

   - Xử lý siêu nhanh:
           Bởi vì xử lý dạng Service SQL, cùng 1 lúc xử lý được nhiều hành động.
           Cơ chế máy chủ và máy con
   - Phần mềm Access/Excel có thể kết nối vào SQL Server để lấy và xử lý dữ liệu.
   - Nếu mô hình dữ liệu theo cơ chế máy chủ và máy con thì Excel hay Access chỉ xử lý được 1 hành động duy nhất tại cùng 1 thời điểm.
      * Nếu 1 hành động được nhiều máy con yêu cầu đến máy chủ thì thì phải đợi máy chủ xử lý xong, máy tính con khác mới gởi yêu cầu được.

 

So sánh sql và excel access


Mô hình máy chủ với SQL Server

 

mô hình máy chủ với access và excel

Mô hình máy chủ với Excel và Access

 

 

 

Mô hình hoạt động sql server máy chủ và máy con

 

 

3. Cài đặt SQL Server 2022


   * Xem video hướng dẫn cài

4. Cách tạo 1 Cơ dữ liệu để lưu trữ trong SQL Server 2022

Đăng nhập vào SQL Server vào Click phải và Database -> Create Database
  * Chú ý khi tạo dữ liệu: vị trí lưu file
 

5. Khởi tạo tài khoản đăng nhập trong SQL Server

    * Kích hoạt tài khoản sa trong SQL Server

6. Cách chuyển từ ý tưởng quản lý dữ liệu sang cơ sở dữ liệu SQL Server

   * Làm 1 file excel, cứ 1 sheet ở file excel là 1 bảng chứa dữ liệu (Table) bên SQL Server

7. Một số lệnh cơ bản về SQL Server

   - Tạo Table SQL Server
   -  Câu truy vấn SQL cơ bản
   -  Tạo Views
   - Viết chương trình SQL Server
          * Viết thủ tục : Stored Procedure
          * Viết Function
** Khóa học nâng cao SQL Server
   - Trigger SQL Server
   - Cursor SQL Server
   - Kết hợp giao diện Access và Excel để tạo form nhập liệu đổ về SQL Server


 

8. Phân quyền vào bảo mật trong SQL Server

  Nếu như bạn có 1 máy tính thì đơn giản, nhưng nếu công ty bạn có vài chục nhân viên truy cập SQL Server thì bạn cần biết gán quyền cho từng người.
* Nếu nhưng bạn không biết thì có thể bị hack dữ liệu.


Tự học SQL cơ bản
Khóa học SQL miễn phí
Khóa học SQL Server
Tài liệu học SQL
Học SQL cho Data Analyst
Học SQL miễn phí
Học SQL de làm gì
SQL Server Management Studio

Cảm ơn đã xem, đã có 697 lượt xem.
Thông báo:

Học lập trình khác
Tag tìm kiếm:

hoc sql server co ban

Thông tin liên hệ

Zalo 0935 999617

Zalo 0972 13 14 19