Khóa học SQL Server cở bản từ A-Z

Khóa học SQL Server cơ bản

 Các nội dung khóa học SQL Server gồm:

1. SQL Server là gì
2. SQL Server có gì hay hơn Excel và Access
3. Cài đặt SQL Server 2022
4. Cách tạo 1 Cơ dữ liệu để lưu trữ trong SQL Server 2022
5. Khởi tạo tài khoản đăng nhập trong SQL Server
6 Cách chuyển từ ý tưởng quản lý dữ liệu sang cơ sỡ dữ liệu SQL Server
7. Một số lệnh cơ bản về SQL Server
8. Phân quyền vào bảo mật trong SQL Server

 

1. SQL Server là gì

  SQL Server là một phần mềm dùng để quản lý lưu trữ dữ liệu, truy xuất dữ liệu.
  SQL viết tắt là Structured Query Language
  SQL server hay còn được gọi là Microsoft SQL Server. Là phần mềm đã được phát triển bởi Microsoft. 
 Được nhiều công ty trên toàn thế giới ứng dụng như Microsoft, Samsung , Apple .. 

 

2. SQL Server có gì hay hơn Excel và Access

   - Xử lý siêu nhanh:
           Bởi vì xử lý dạng Service SQL, cùng 1 lúc xử lý được nhiều hành động.
           Cơ chế máy chủ và máy con
   - Phần mềm Access/Excel có thể kết nối vào SQL Server để lấy và xử lý dữ liệu.
   - Nếu mô hình dữ liệu theo cơ chế máy chủ và máy con thì Excel hay Access chỉ xử lý được 1 hành động duy nhất tại cùng 1 thời điểm.
      * Nếu 1 hành động được nhiều máy con yêu cầu đến máy chủ thì thì phải đợi máy chủ xử lý xong, máy tính con khác mới gởi yêu cầu được.

 

So sánh sql và excel access


Mô hình máy chủ với SQL Server

 

mô hình máy chủ với access và excel

Mô hình máy chủ với Excel và Access

 

 

 

Mô hình hoạt động sql server máy chủ và máy con

 

 

3. Cài đặt SQL Server 2022


   * Xem video hướng dẫn cài

4. Cách tạo 1 Cơ dữ liệu để lưu trữ trong SQL Server 2022

Đăng nhập vào SQL Server vào Click phải và Database -> Create Database
  * Chú ý khi tạo dữ liệu: vị trí lưu file
 

5. Khởi tạo tài khoản đăng nhập trong SQL Server

    * Kích hoạt tài khoản sa trong SQL Server

6. Cách chuyển từ ý tưởng quản lý dữ liệu sang cơ sở dữ liệu SQL Server

   * Làm 1 file excel, cứ 1 sheet ở file excel là 1 bảng chứa dữ liệu (Table) bên SQL Server

7. Một số lệnh cơ bản về SQL Server

   - Tạo Table SQL Server
   -  Câu truy vấn SQL cơ bản
   -  Tạo Views
   - Viết chương trình SQL Server
          * Viết thủ tục : Stored Procedure
          * Viết Function
** Khóa học nâng cao SQL Server
   - Trigger SQL Server
   - Cursor SQL Server
   - Kết hợp giao diện Access và Excel để tạo form nhập liệu đổ về SQL Server


 

8. Phân quyền vào bảo mật trong SQL Server

  Nếu như bạn có 1 máy tính thì đơn giản, nhưng nếu công ty bạn có vài chục nhân viên truy cập SQL Server thì bạn cần biết gán quyền cho từng người.
* Nếu nhưng bạn không biết thì có thể bị hack dữ liệu.

 

Cảm ơn đã xem, đã có 64 lượt xem.
Thông báo:

phần mềm bán hàng

Học lập trình khác
Tag tìm kiếm:

hoc sql server co ban

Thông tin liên hệ

Zalo 0935 999617

Zalo 0972 13 14 19