• Kế toán
  • Kỳ làm việc và số dư kỳ làm việc trong kế toán là gì

Tại sao lại có kỳ làm việc trong kế toán, số dư đầu kỳ và cuối kỳ là gì ?

Tại sao lại có kỳ làm việc trong kế toán

* Kỳ làm việc trong kế toán nó giống như một cuốn sổ ghi chép lại các nghiệp vụ phát sinh.

* Thời bắt đầu và kết thúc của 1 kỳ làm việc ?

Ví dụ: năm 2022 ta tạo kỳ làm việc là N2022 thì bắt đầu là 1/1/2022 đến 31/12/2022
 , sang năm 2023 ta tạo 1 kỳ làm việc là 2023, thì bắt đầu là 1/1/2023 đến 31/12/2023

Kết chuyển trong kế toán là gì ?

Số dư đầu kỳ, cuối kỳ là gì ?

 Số dư đầu kỳ và cuối kỳ trong kế toán

Cảm ơn đã xem, đã có 286 lượt xem.
Thông báo:

Kế toán khác
Tag tìm kiếm:

ky lam viec va so du ky lam viec trong ke toan la gi

Thông tin liên hệ

Zalo 0935 999617

Zalo 0972 13 14 19