• Kế toán
  • Cách kết chuyển thuế gtgt đầu vào và đầu ra

Cách kết chuyển thuế GTGT,  ?? Xin hỏi như sau, bên mình có thuế GTGT đầu vào là 10tr, thuế GTGT đầu ra là 20tr,   Mình định khoản   Nợ 1331: 10tr  Có 3331: 20tr  

các bước như sau:

1. Đầu tiên phải xác định số thuế được khấu trừ

 Bằng cách:

    Nếu thuế đầu ra > thuế đầu vào thì: Số thuế được khấu trừ = thuế đầu vào

    Nếu thuế đầu ra < thuế đầu vào thì: Số thuế được khấu trừ = thuế đầu ra, số dư được khấu trừ sang kỳ sau

2. Định khoản

    Nếu thuế đầu ra > thuế đầu vào thì:

     Ví du: thuế đầu ra: 300 , đầu vào 200

       - Số thuế được đầu trừ là = 200 , còn lại 100 phải đi nộp cho nhà nước

 

 

THAM KHẢO THÊM

Cách kết chuyển thuế GTGT

?? Xin hỏi như sau, bên mình có thuế GTGT đầu vào là 10tr, thuế GTGT đầu ra là 20tr
Mình định khoản
Nợ 1331: 10tr
Có 3331: 20tr

Cuối tháng mình định khoản
Nợ 33311/C1331: 20tr
Vậy khi nộp phần thuế GTGT đầu ra thì mình định khoản thế này có đúng ko bạn ơi
Nợ 1331/C1331: 10tr

Ðề: Cách kết chuyển thuế GTGT

Cái bút toán đầu tiên là thế nào?. Nợ, có không cân bằng
Cuối tháng khấu trừ VAT đầu vào Nợ 3331/Có 133 :10 tr
Vâỵ số còn phải nộp là 10 tr thì nộp bằng gì ghi phản ánh
N 3331/ C 111,112 :10tr

 

Tư vấn cách kết chuyển:

N33311/C1331: 10tr
Nộp thuế:

N3311/C1111: 10tr

 

phan mem ke toan

 

 

Cảm ơn đã xem, đã có 1,248,287 lượt xem.
Thông báo:

Kế toán khác
Tag tìm kiếm:

cach ket chuyen thue gtgt dau vao va dau ra

Thông tin liên hệ

Zalo 0935 999617

Zalo 0972 13 14 19