• Kế toán
  • Sơ đồ tài khoản kết chuyển

 

so do ket chuyen ke toan

kết chuyển chi phí:
no tk 632,641,642,821
co tk 911
ket chuyen cac koan lam giam doanh thu:
no tk 511
co tk 521/531/532
kết chuyển doanh thu
no tk 511
co tk 911
kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối.
no tk 911
co tk 4121
kết chuyển lỗ
no tk 421
co tk 911

 

 

Thực hành: Kết chuyển các tài khoản

Vậy trong sổ 911 mình chỉ cần ghi Lợi nhuận chưa phân phối Co163tr. Số phát sinh trong kỳ bên nợ = tổng 632 +642, có =? . Số phát sinh trong kỳ = ? Em mới làm nên cái này lơ mơ quá, các bác giải thích giùm em với.
Sổ 911 của em:
Có 511 là: 200 tr
Nợ 632 là:161 tr
Nợ 642 là: 202 tr
=> Có 421: 163 tr
=> Số phát sinh trong kỳ thì bên có là gì? Bên nợ là?

1. K/c chi phí vào TK XDKQKD
Nợ TK 911 363tr
Có TK 632 161tr
Có Tk 642 202tr
2. K/c Doanh thu vào TK XDKQKD
Nợ TK 511 200tr
Có TK 911 200tr
3. ---> Lỗ trong tháng
Nợ TK 421 163tr
Có TK 911 163tr
Cảm ơn đã xem, đã có 1,257,412 lượt xem.
Thông báo:

Kế toán khác
Thông tin liên hệ

Zalo 0935 999617

Zalo 0972 13 14 19