Công ty TNHH Giải Pháp Số Nhật Thành

Số tài khoản: 0041000146112 - VietcomBank Đà Nẵng
Tên tài khoản: Công ty TNHH Giải Pháp Số Nhật Thành 

Số tài khoản: 0041000706010 - VietcomBank Đà Nẵng
Tên tài khoản: Trần Hồng Mỹ Nhật (Người đại diện pháp luật)

MST: 0401493867
Tại Đà Nẵng
Tại Chu Lai - Quảng Nam
  322/14 Hải Phòng - TP. Đà Nẵng Quốc lộ 1A, Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam
  0935 999 617 - 0972.131419 0934 838497 - 0975 205 919
mail@nhatthanh.net 
 
 

 

Thông tin liên hệ

0935 999 617
0934 838497
0972 131419
0945 018 710

 

Skype: nhatthm