OpenOffice.org gồm các ứng dụng soạn thảo văn bản, bảng tính điện tử, trình chiếu, xử lý đồ họa véc-tơ và soạn thảo trang mạng với tất cả những mệnh lệnh tương đương với các chương trình ứng dụng văn phòng khác và có thể thay thế được các phần mềm thương mại này.

Dự án Việt hóa OpenOffice.org là một tiểu dự án của OpenOffice.org nhằm phổ cập rộng rãi hơn dự án này cũng như sản phầm này đến cộng đồng người dùng tiếng Việt.

Trong khuôn khổ dự án Việt hóa OpenOffice.org, có một số nội dung sẽ được bám theo dự án gốc OpenOffice.org, bao gồm:

  • Soạn thảo trang chủ
  • Cung cấp tài liệu tiếng Việt
  • Cập nhật các phiên bản Việt hóa
  • Cung cấp liên kết để tải xuống sản phẩm này
  • Tăng cường bản địa hóa tiếng Việt
  • Triển khai và tăng cường các dụng cụ ngôn ngữ (như bắt lỗi chính tả)
  • Phổ biến OpenOffice.org trong cộng đồng người Việt

Link download:  http://vi.openoffice.org/about-downloads.html

Cảm ơn đã xem, đã có 1,263,676 lượt xem.
Thông báo:

phần mềm bán hàng

Download phần mềm khác
Thông tin liên hệ

Zalo 0935 999617

Zalo 0972 13 14 19