Tại sao lại xác định được kinh doanh lãi lỗ khi bán hàng, vì xác định được lãi lỗ thì giúp bạn tìm được các nguyên nhân làm cho lãi tăng hay giảm ?


các xác định lợi nhuận bán hàng

Xem video cách tính lãi lỗ bán hàng

Báo cáo, tính lãi lỗ bán hàng
Báo cáo kết quả kinh doanh phần mềm bida

 

**************************

* Các công thức cần quan tâm để bán hàng:

+ Doanh thu bán hàng = Giá bán × số lượng đã bán
+ Giá vốn hàng bán = Giá nhập bình quân × số lượng đã bán
+ Lợi nhuận = Doanh thu bán hàng - (Giá vốn hàng bán + Chi phí phục vụ cho việc bán hàng)

* Doanh thu bán hàng là giá trị hàng hóa và dịch vụ đã bán cho khách hàng
   * Tại sao phải là giá trị hàng hóa và dịch vụ ? 
       Để giải thích câu hỏi này, tôi hỏi tiếp -> Vậy nếu bán nợ có được được vào doanh thu không ?  trả lời: CÓ
      Vậy doanh thu bán hàng bao gồm cả tiền đã thu và tiền khách hàng chưa trả (còn gọi công nợ)
    Ví dụ: Trong tháng 10 tổng giá trị hàng bán là 10 triệu, trong đó 7 triệu khách đã thanh toán, còn 3 triệu khách chưa thanh toán
           Vậy thì Doanh thu bán hàng là 10 triệu,

* Giá vốn hàng bán: được hiểu một các cơ bản là = [Giá trị nhập hàng bình quân của 1 mặc hàng]  x [số lượng bán]
                     Chú ý: là số lượng BÁN chứ không phải số lượng NHẬP


* Lợi nhuận: là số tiền bạn biết được lãi hay lỗ trong quá trình bán hàng
           -> Chi phí phục vụ cho việc bán hàng gồm các chi phí trực tiếp mà bạn đã bỏ ra để bán xong hàng, như phí quảng cáo, trả tiền công cho nhân viên bán hàng...

Một số phần mềm có thể giúp bạn tính lãi lỗ rất nhanh bạn có thể xem 1 hình mẫu nha:
tính lãi lỗ phần mềm báng hàng


TẢI PHẦN MỀM BÁN HÀNG CÓ QUẢN LÝ LÃI LỖ

XEM WEB PHẦN MỀM BÁN HÀNG CÓ QUẢN LÝ LÃI LỖ

 

TẢI PHẦN MỀM BÁN HÀNG CÓ QUẢN LÝ LÃI LỖ

 

 


 

[Khóa học làm phần mềm bán hàng với Access]

 


 Xem video phần mềm có tính năng xem lãi lỗ trong bán hàng

 

 

Cảm ơn đã xem, đã có 18,842 lượt xem.
Thông báo:

kinh doanh online khác
Tag tìm kiếm:

cach xac dinh lai lo trong ban hang

Thông tin liên hệ

Zalo 0935 999617

Zalo 0972 13 14 19