Dự án Việt hóa OpenOffice.org là một tiểu dự án của OpenOffice.org nhằm phổ cập rộng rãi hơn dự án này cũng như sản phầm này đến cộng đồng người dùng tiếng Việt.

Trong khuôn khổ dự án Việt hóa OpenOffice.org, có một số nội dung sẽ được bám theo dự án gốc OpenOffice.org, bao gồm:

  • Soạn thảo trang chủ
  • Cung cấp tài liệu tiếng Việt
  • Cập nhật các phiên bản Việt hóa
  • Cung cấp liên kết để tải xuống sản phẩm này
  • Tăng cường bản địa hóa tiếng Việt
  • Triển khai và tăng cường các dụng cụ ngôn ngữ (như bắt lỗi chính tả)
  • Phổ biến OpenOffice.org trong cộng đồng người Việt

Link download:  http://vi.openoffice.org/about-downloads.html

Download phần mềm khác
Thông tin liên hệ

0935 999 617
0934 838497
0972 131419
0945 018 710

 

Skype: nhatthm