Với sự hỗ trợ của công cụ tích hợp này bạn có thể dễ dàng soạn tin nhắn email, viết ghi chú và nhiều hơn thế nữa.

Ecran Office

Dưới đây là một số tính năng chính của "Ecran office":

- Văn bản (Viết văn bản).

- Mail (Hiển thị E-mail).

- Ghi chú (Viết ghi chú).

- PDF (Hiển thị các tập tin PDF).

- Thiết kế (Vẽ).

Yêu cầu:  .NET Framework 4.

link download: http://ecraninternet.googlecode.com/files/ecran%20office.zip
 

nguon: quantrimang.com.vn

Download phần mềm khác
Thông tin liên hệ

0935 999 617
0934 838497
0972 131419
0945 018 710

 

Skype: nhatthm