Khi bạn làm một website hay một app web, bạn muốn lấy thông tin vị trí bản đồ hay còn gọi vị trí người truy cập web hãy lập trình theo các bước sau

Khi lập website hay một app web lập trình viên cần tính năng lấy tọa độ của người truy cập web thì cần code như thế nào ?
Việc này rất đơn giản bạn chỉ cần một đoạn script và html thông qua trình duyệt sẽ lấy được tọa độ map của người truy cập web ?
Về bảo mật thì cần quyền để truy cập có nghĩa khi bào trình duyệt sẽ hỏi bạn có cho phép web đang truy cập lấy tọa độ hay không, nếu người dùng cho phép thì trinh duyệt sẽ lấy vị trị và trả về 1 tọa độ x,y
Mời các bạn tham khảo đoạn code lấy tọa độ người truy cập:
 
<script>
const x = document.getElementById("demo");

function getLocation() {
  if (navigator.geolocation) {
    navigator.geolocation.getCurrentPosition(showPosition);
  } else {
    x.innerHTML = "Trình duyệt không hỗ trợ chức năng lấy Vị trí.";
  }
}

function showPosition(position) {
  x.innerHTML = "Latitude: " + position.coords.latitude +
  "<br>Longitude: " + position.coords.longitude;
}
</script>

Ví dụ: Google Map Script

 

 

<!DOCTYPE html> <html> <body>  <p id="demo">Kích vào button để lấy vị trí.</p>  <button onclick="getLocation()">Lấy vị trí</button>  <div id="mapholder"></div>  <script src="https://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false"></script>  <script> var x = document.getElementById("demo"); function getLocation() { if (navigator.geolocation) { navigator.geolocation.getCurrentPosition(showPosition, showError); } else { x.innerHTML = "Geolocation không được hỗ trợ bởi trình duyệt này."; } }  function showPosition(position) { lat = position.coords.latitude; lon = position.coords.longitude; latlon = new google.maps.LatLng(lat, lon) mapholder = document.getElementById('mapholder') mapholder.style.height = '250px'; mapholder.style.width = '500px';  var myOptions = { center:latlon,zoom:14, mapTypeId:google.maps.MapTypeId.ROADMAP, mapTypeControl:false, navigationControlOptions:{style:google.maps.NavigationControlStyle.SMALL} }  var map = new google.maps.Map(document.getElementById("mapholder"), myOptions); var marker = new google.maps.Marker({position:latlon,map:map,title:"You are here!"}); }  function showError(error) { switch(error.code) { case error.PERMISSION_DENIED: x.innerHTML = "Người sử dụng từ chối cho xác định vị trí." break; case error.POSITION_UNAVAILABLE: x.innerHTML = "Thông tin vị trí không có sẵn." break; case error.TIMEOUT: x.innerHTML = "Yêu cầu vị trí người dùng vượt quá thời gian quy định." break; case error.UNKNOWN_ERROR: x.innerHTML = "Một lỗi xảy ra không rõ nguyên nhân." break; } } </body> </html> 

 

Cảm ơn đã xem, đã có 90 lượt xem.
Thông báo:

Học lập trình vba excel

Thủ thuật máy tính khác
Tag tìm kiếm:

cach lap trinh xac dinh vi tri cua nguoi truy cap web

Thông tin liên hệ

Zalo 0935 999617

Zalo 0972 13 14 19