Thủ thuật chia email đọc dễ nhất có thể, chỉ cần tạo bộ lọc là email sẽ vào thư mục cần vào.

Một ngày bạn nhận rất nhiều email, làm cho việc đọc và xem email trở nên khó khăn, bạn hãy làm theo cách sau sẽ nhóm các email lại để dễ xem và quản lý nó.

 

khó xem vì email quá nhiều

Có 1 thủ thuật email giúp bạn xem email rất dễ và tiện lợi

Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn:

Vào phần cài đặt gmail, sau đó chọn Hộp thoại đến, thêm các bộ lọc để nhóm các mail

Các lệnh cơ bản:

from:hoadon@pavietnam.vn
subject:(Sao kê tài khoản)
subject:(thuế núi thành) AND from:gdt.gov.vn
from:noreply@youtube.com

 

Cách phân loại gmail

 

Một số tiêu chí tìm kiếm lọc mail google

 

 

Nội dung bạn có thể tìm kiếm Toán tử tìm kiếm và ví dụ
Xác định người gửi

from:

Ví dụ: from:nam

Xác định người nhận

to:

Ví dụ: to:lan

Xác định người nhận đã nhận được một bản sao

cc:

bcc:

Ví dụ: cc:lan

Từ trong dòng chủ đề

subject:

Ví dụ: subject:ăn

Thư khớp với nhiều cụm từ

OR hoặc { }

Ví dụ: from:nam OR from:lan

Ví dụ: {from:nam from:lan}

Xóa thư khỏi kết quả của bạn

-

Ví dụ: ăn -phim

Tìm thư bằng các từ gần nhau. Hãy dùng một số để cho biết các từ tìm kiếm có thể cách nhau bao nhiêu từ

Thêm dấu ngoặc kép để tìm các thư mà từ bạn đặt trước sẽ ở trước.

AROUND

Ví dụ: đi AROUND 10 nghỉ

Ví dụ: "ăn AROUND 25 đêm"

Thư có một số nhãn nhất định

label:

Ví dụ: label:bạn

Thư có tệp đính kèm

has:attachment

Ví dụ: has:attachment

Thư có tệp đính kèm hoặc liên kết Google Drive, Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày

has:drive

has:document

has:spreadsheet

has:presentation

Ví dụ: has:drive

Thư có video trên YouTube

has:youtube

Ví dụ: has:youtube

Thư từ một danh sách gửi thư

list:

Ví dụ: list:thongtin@vidu.com

Tệp đính kèm với một tên hoặc loại tệp nhất định

filename:

Ví dụ: filename:pdf

Ví dụ: filename:baitap.txt

Tìm kiếm một từ hoặc cụm từ chính xác

" "

Ví dụ: "ăn và xem phim tối nay"

Nhóm nhiều cụm từ tìm kiếm cùng nhau

( )

Ví dụ: subject:(ăn phim)

Thư trong bất kỳ thư mục nào, bao gồm cả Thư rác và Thùng rác

in:anywhere

Ví dụ: in:anywhere phim

Tìm kiếm các thư được đánh dấu là quan trọng

is:important

label:important

Ví dụ: is:important

 

Thư gắn dấu sao, đã tạm ẩn, chưa đọc hoặc đã đọc

is:starred

is:snoozed

is:unread

is:read

Ví dụ: is:read is:starred

Thư bao gồm biểu tượng có màu cụ thể

has:yellow-star

has:blue-info

Ví dụ: has:purple-star

Người nhận trong trường cc hoặc bcc

cc:

bcc:

Ví dụ: cc:lan

Lưu ý: Bạn không thể tìm thư bạn đã nhận trên bcc.

Tìm kiếm các thư được gửi trong một khoảng thời gian nhất định

after:

before:

older:

newer:

Ví dụ: after:2004/04/16

Ví dụ: after:04/16/2004

Ví dụ: before:2004/04/18

Ví dụ: before:04/18/2004

Tìm kiếm các thư cũ hoặc mới hơn so với một khoảng thời gian bằng cách sử dụng d (ngày), m (tháng) và y (năm)

older_than:

newer_than:

Ví dụ: newer_than:2d

Tìm kiếm theo email cho các thư đã gửi

deliveredto:

Ví dụ: deliveredto:tennguoidung@gmail.com

Thư nằm trong một danh mục nhất định

category:primary
category:social
category:promotions
category:updates
category:forums
category:reservations
category:purchases

Ví dụ: category:updates

Thư lớn hơn một kích thước nhất định theo byte

size:

Ví dụ: size:1000000

Thư lớn hơn hoặc nhỏ hơn một kích thước nhất định theo byte

larger:

smaller:

Ví dụ: larger:10M

Kết quả khớp chính xác với một từ

+

Ví dụ: +cua

Thư có tiêu đề id-thư nhất định

Rfc822msgid:

Ví dụ: rfc822msgid:200503292@vidu.com

Thư có hoặc không có một nhãn

has:userlabels

has:nouserlabels

Ví dụ: has:nouserlabels

Lưu ý: Nhãn chỉ được thêm vào một thư chứ không phải toàn bộ cuộc hội thoại.

 

Click xem video về thủ thuật email tự động chia emai theo nhóm

 

Cảm ơn đã xem, đã có 240 lượt xem.
Thông báo:

Học lập trình vba excel

Thủ thuật máy tính khác
Tag tìm kiếm:

cach phan loai email trong gmail

Thông tin liên hệ

Zalo 0935 999617

Zalo 0972 13 14 19