Học lập trình VBA trong excel (Visual Basic for Applications) là điều rất quan trọng để xây dựng các ứng dụng trong kinh tế từ Excel, ngôn ngữ đơn giản, cấu trúc dễ nhớ, nó làm từ động hóa hơn các việc làm lặp đi lặp lại trong excel.

hoc lap trinh vba trong excel

 

Hoc VBA trong excel là nền tảng cho các người sành dùng excel, nó rất hay trong việc tự động hóa các quá trình của Excel

Học lập trình khác
Thông tin liên hệ

0935 999 617
0934 838497
0972 131419
0945 018 710

 

Skype: nhatthm