1. Mổi lần in >1000 hóa đơn 

2. Áp dụng cho công ty có nhiều đơn vị con - Các đơn vị con chỉ cần cập nhật từ file Excel - Sau đó hằng tháng mang đến công ty chính và nạp vào phần mềm 
3. Phần mềm có thể chạy với máy đơn hay mạng Lan
 
DANH SÁCH CÁC HÌNH ẢNH TRONG PHẦN MỀM IN HÓA ĐƠN NƯỚC
 
* Mẫu hóa đơn nước
phan mem in hoa don nuoc

* Danh sách đơn vị (hệ thống nước)

phan mem in hoa don nuoc

* Danh sách khách hàng mà công ty nước quản lý

phan mem in hoa don nuoc

phan mem in hoa don nuoc

phan mem in hoa don nuoc

phan mem in hoa don nuoc

 

Mọi thông tin xin liên hệ chúng tôi sẽ gởi báo giá cũng nhu phần mềm in hóa đơn nước demo.

0511.2660669 - 0972.131419 - 0934.838497

 

Phần mềm khác
Thông tin liên hệ

0935 999 617
0934 838497
0972 131419
0945 018 710

 

Skype: nhatthm