Các phân hệ chính:

1. Quản lý danh mục khách hàng

2. Quản lý danh mục hàng hóa

3. Quản lý phiếu nhập hàng

4. Quản lý Bán hàng - in đơn hàng

5. Quảng lý công nợ - phải thu - phải trả

6. Tồn kho

 Sử dụng 2 đơn vị tính cho mổi hàng hóa

Một số hình ảnh chức năng:

 

 

 

 

Giá: 4.950.000 triệu, mọi chi tiết xin liên hệ 0934.838497 - 0972.131419 để được cài đặt dùng thử phần mềm.

Bài này đã có 1,261,574 lần xem
Thông tin liên hệ

0935 999 617
0934 838497
0972 131419
0945 018 710

 

Skype: nhatthm

Phần mềm quản lý bán hàng sắt thép - phan mem quan ly ban hang sat thep