Các phân hệ chính:

1. Quản lý danh mục khách hàng

2. Quản lý danh mục hàng hóa

3. Quản lý phiếu nhập hàng

4. Quản lý Bán hàng - in đơn hàng

5. Quảng lý công nợ - phải thu - phải trả

6. Tồn kho

 Sử dụng 2 đơn vị tính cho mổi hàng hóa

Một số hình ảnh chức năng:

 

 

 

 

Giá: 4.950.000 triệu, mọi chi tiết xin liên hệ 0934.838497 - 0972.131419 để được cài đặt dùng thử phần mềm.

Phần mềm khác
Thông tin liên hệ

0935 999 617
0934 838497
0972 131419
0945 018 710

 

Skype: nhatthm