Đã lâu quý khách đã từng dùng gmail hay yahoo, và đã thấy một số công ty khác họ sử dụng email theo dạng tên miền riêng, ví dụ như Công ty Nhật Thành, website là www.NhatThanh.net, thì tên miền sẽ có dạng  info@nhatthanh.net, hay sales@nhatthanh.net .... Nó thể hiển tính chuyên nghiệp hơn

Đã lâu quý khách đã từng dùng gmail hay yahoo, và đã thấy một số công ty khác họ sử dụng email theo dạng tên miền riêng, ví dụ như

Công ty Nhật Thành, website là www.NhatThanh.net, thì tên miền sẽ có dạng 

info@nhatthanh.net, hay sales@nhatthanh.net ....

Nó thể hiển tính chuyên nghiệp hơn

Cảm ơn đã xem, đã có 306,521 lượt xem.
Dịch vụ website khác
Tag tìm kiếm:

Email theo ten mien cong ty

Thông tin liên hệ

Zalo 0935 999617

Zalo 0972 13 14 19

Zalo 0945 018 710