Quản lý danh mục, quản lý thông tin các trạm, quản lý thông tin khách hàng, quản lý thông tin nhân viên, quản lý các bảng giá nước, cho phép tự định nghĩa các bảng giá như: Bảng giá nước theo định mức, bảng giá nước áp giá (giá cố định), bảng giá nước cho các cơ quan hành chính, nước cho trường học, nước kinh doanh - dịch vụ

Cảm ơn đã xem, đã có 1,262,893 lượt xem.
Thông báo:

Hồ sơ dự án khác
Thông tin liên hệ

Zalo 0935 999617

Zalo 0972 13 14 19