Thiết bị máy bán hàng


Công ty Nhật Thành chuyên cung cấp thiết bị máy bán hàng tại KV

  1. Thiết bị máy bán hàng tại Núi Thành, Quảng Nam
  2. Thiết bị máy bán hàng tại Tam Kỳ, Quảng Nam
  3. Thiết bị máy bán hàng tại Quảng Ngãi

 Mời quý khách xem các thiết bị máy bán hàng của Nhật Thành theo các liên kết bên dưới, liên hệ mr Nhật 0972131419


 

Màn hình cảm ứng

Chuyên cung cấp màn hình cảm ứng tại khu vực Núi Thành, Quảng Nam

Giấy in hóa đơn nhiệt, in bill

Chuyên cung cấp giấy in hóa đơn nhiệt, in bill tại KV Núi Thành Quảng Nam

Máy quét mã vạch

Chuyên cung cấp máy quét mã vạch tại KV Núi Thành, Quảng Nam

Máy in hóa đơn

Chuyên cung cấp máy in hóa tại KV Núi Thành, Quảng Nam

Máy bán hàng cầm tay

Chuyên cung cấp máy bán hàng cầm tay tại KV Núi Thành, Quảng Nam.

Thông tin liên hệ

Zalo 0935 999617

Zalo 0972 13 14 19