Bài viết này sẻ hướng dẩn làm một ví dụ nhỏ về Cookie để hiểu được cách thức làm việc của Cookie - Cookie là một file được tạo ra từng web site mà bạn viếng thăm , nó chứa thông tin của bạn trên máy tin của bạn .

 <%if(Request.Cookies["username"] == null){%>
Tên đăng nhập<%}else{%>
Chào, <%=Request.Cookies["username"].Value%>

<%}%>
Cảm ơn đã xem, đã có 1,114,393 lượt xem.
Thông báo:

Hỏi đáp máy tính khác
Thông tin liên hệ

Zalo 0935 999617

Zalo 0972 13 14 19