• Kế toán
  • Giấy báo nợ, giấy báo có là gì?

Ðề: Giấy báo nợ, giấy báo có là gì? - Khi mình chuyển tiền đi thi NH gửi cho mình giấy báo nợ, số tiền chuyển đi được ghi trong cột nợ của sổ phụ - Khi có tiền về thì Nh báo có số tiền đó được ghi trong cột có của sổ phụ.   Làm nhiều bạn sẽ quen thoi mà  

Ðề: Giấy báo nợ, giấy báo có là gì? - Khi mình chuyển tiền đi thi NH gửi cho mình giấy báo nợ, số tiền chuyển đi được ghi trong cột nợ của sổ phụ - Khi có tiền về thì Nh báo có số tiền đó được ghi trong cột có của sổ phụ.   Làm nhiều bạn sẽ quen thoi mà


Khi mình định khoản Nợ 112 -------- sẽ nhận đc giấy báo Có of NH
Khi mình định khoản Có 112 -------- sẽ nhận đc giấy báo Nợ of NH.
^_^_^

Cảm ơn đã xem, đã có 1,261,355 lượt xem.
Thông báo:

Kế toán khác
Thông tin liên hệ

Zalo 0935 999617

Zalo 0972 13 14 19